INTELWATER
Η εταιρεία INTELWATER ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και υποκατάστημα στην Αθήνα και στην Κρήτη και ασχολείται με τον τομέα των κατασκευών Η/Μ πισίνας, επεξεργασίας νερού αλλά και του εμπορίου.
9ο χλμ.Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, Κτήριο NADI, Μετά το Cosmos τηλ¨2310 464825, fax: 2310 464725, info@intelwater.gr
info@intelwater.gr
Τηλέφωνο: 2310 464800
ΔΕ - ΠΑ 8-5
9ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Title Image

Υπηρεσίες

Ποιοτικές υπηρεσίες συντήρησης τη πισίνας σας από την Intelwater
Υπηρεσίες

ποιότητα στις εργασίες και στα υλικά κατασκευής πισίνας

Η εταιρία μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες συντήρησης μιας κολυμβητικής πισίνας.

H/M Μελέτη Πισίνας

Έχει ιδιαίτερη σημασία η τεχνική μελέτη της εγκατάστασης να είναι άψογη και εναρμονισμένη με τις διαστάσεις του έργου. Το καλοσχεδιασμένο & λειτουργικό Μηχανοστάσιο, υπεύθυνο για την επεξεργασία & υγιεινή του νερού, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της INTELWATER.

Διαστασιολόγηση του συστήματος επεξεργασίας νερού της πισίνας

Σε ιδιωτικές πισίνες η ρύπανση του νερού είναι σχετικά χαμηλή. Συνήθως η λειτουργία τους δεν είναι συνεχής. Επομένως ένας υπολογισμός της παροχής που βασίζεται στο λόγο ανακυκλοφορίας είναι αποδεκτός. Σε υψηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη είσοδο ρύπων (βροχή, σκόνη κλπ) ή όταν χρησιμοποιούνται ήπιες μέθοδοι απολύμανσης όπως το ενεργό οξυγόνο η παροχή του φίλτρου πρέπει να αυξηθεί.
Συνήθως ο όγκος του νερού ανακυκλοφορεί κάθε 4 με 6 ώρες, οπότε η παροχή ανακυκλοφορίας υπολογίζεται από τον τύπο: Q=V/t
Όπου Q η παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας, V o όγκος της πισίνας και t o χρόνος ανακυκλοφορίας
Έτσι π.χ. για μία πισίνα 4x8x1,5=48m3 και για χρόνο ανακυκλοφορίας 4h θα πρέπει να εγκατασταθεί μία αντλία ανακυκλοφορίας και ένα φίλτρο άμμου που μπορούν να διαχειριστούν 12m3/h.
Πρακτικά για μία ικανοποιητική ανακυκλοφορία του νερού αλλά και θέρμανση του (όπου εφαρμόζεται) η παροχή ανακυκλοφορίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 6m3/hr.
Εάν η διαστασιολόγηση του συστήματος επεξεργασίας νερού, ο αριθμός κολυμβητών και η ποιότητα νερού το επιτρέπουν, τότε το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και με περιόδους παύσης.
Σε περίπτωση εσωτερικών πισίνων, ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του φίλτρου είναι 12 ώρες ενώ για εξωτερικές 18 ώρες.

Service Πισίνας (Καθαρισμός Πισίνας)

Τα ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία μας, διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση που απαιτείται στη άρτια συντήρηση των σύγχρονων κολυμβητικών δεξαμενών. Γιατί να αφήσετε τη συντήρηση της πισίνας σας, στα χέρια ανειδίκευτων; Προτιμήστε την Intelwater που σας προσφέρει Πλήρες service Πισίνας, σε συνεννόηση με τον πελάτη και σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες σας, ειδικότερα προσφέρουμε:
• Εξοπλισμένο συνεργείο δοκιμής ελέγχου και επισκευής αντλιών
• Έλεγχο χημικών σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση
• Καθαρισμό πισίνων
• Επιδιόρθωση βλαβών

Μόνωση & Στεγάνωση Πισίνας

Τα υλικά και η μέθοδος ακολουθούν την κάτωθι σειρά:
1. Καθαρισμός και πλύσιμο επιφανειών πυθμένα και τοιχίων (ευθύνη του Εργοδότου).
2. Κοπή σιδήρων εγκαρσίου οπλισμού σε βάθος 2-3cm.
3. Πλαγιοκοπή σε βάθος 2-3cm σε όλη την περίμετρο όλων των αρμών εργασίας.
4. Σκάψιμο σε βάθος 2cm περίπου πέριξ όλων των ενσωματωθέντων εξαρτημάτων στα τοιχία ή δάπεδο (προβολείς, στόμια κ.λ.π.).
5. Υδροβολή με νερό πίεσης 160 bar για απομάκρυνση σαθρών μερών.
6. Επιμελημένος καθαρισμός.
7. Τάπωμα με ειδικό τσιμέντο των σιδήρων, των αρμών εργασίας και πέριξ των ενσωματωθέντων εξαρτημάτων.
8. Επάλειψη σε δύο διαδοχικές στρώσεις με ειδικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό.
9. Πλήρωση με νερό για δοκιμή διαρκείας 5-6 ημερών.
10. Έλεγχος και / ή επισκευή, και / ή επανάληψη επάλειψης εάν διαπιστωθεί διαρροή.

Τσιμεντοκονία

Η κατωτέρω περιγραφή αφορά τσιμεντοκονία η οποία κατασκευάζεται επί στεγανωτικής μεμβράνης από τσιμεντοειδή υλικά. Οι διαδοχικές φάσεις κατασκευής της τσιμεντοκονίας είναι οι ακόλουθες:
1. Επί των στεγανοποιημένων επιφανειών των τοιχίων και του δαπέδου γίνεται πεταχτό τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με ακρυλική οικοδομική ρητίνη για ενίσχυση της πρόσφυσης.
2. Αλφάδιασμα οριζοντίως και καθέτως των επιφανειών με τοποθέτηση οδηγών και εφόσον το πάχος των οδηγών δεν υπερβαίνουν τα 4 cm πάχος. Για ανακρίβεια κατασκευής σκυροδέτησης μεγαλύτερης των 4 cm πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον Εργοδότη για την συνέχιση των εργασιών.
3. Γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με ακρυλική οικοδομική ρητίνη έως το πάχος των οδηγών.
4. Κατασκευή τελικού στρώματος, επίχρισμα με άμμο ποταμού και οικοδομική ρητίνη για την τελική εξομάλυνση των επιφανειών.
Η τσιμεντοκονία σε όλες τις φάσεις της πρέπει να διαβρέχεται καλώς με την φροντίδα του Εργοδότου επί 2-3 ημέρες και 2 φορές την ημέρα για περίοδο θέρους ή επί 1-2 ημέρες και μία φορά την ημέρα για την περίοδο του Χειμώνα.

Πλακάκι, Ψηφίδα, Βαφή Πισίνας

ΒΑΦΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ / ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εργασία ξεκινάει 12 ημέρες περίπου μετά το πέρας κατασκευής της τσιμεντοκονίας και περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες / φάσεις.
1. Τρίψιμο όλης της επιφάνειας με παλινδρομικά τριβεία και γυαλόχαρτα.
2. Στοκάρισμα πιθανών τριχοειδών ρωγμών με εποξειδικό στόκο και γενικώς ρετουσάρισμα των μικρών ανωμαλιών.
3α. Εάν η τσιμεντοκονία είναι πορώδης θα γίνει επάλειψη / πρώτη στρώση με PRIMER διεισδυτικής ρητίνης SM-12 για ενίσχυση της τσιμεντοκονίας σε βάθος ολίγων χιλιοστών.
3β. Εάν η τσιμεντοκονία είναι σε καλή κατάσταση θα γίνει επάλειψη / πρώτη στρώση με την εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών .
4. Δύο διαδοχικές επαλείψεις με το εποξειδικο χρώμα, το οποίο είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.