INTELWATER
Η εταιρεία INTELWATER ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και υποκατάστημα στην Αθήνα και στην Κρήτη και ασχολείται με τον τομέα των κατασκευών Η/Μ πισίνας, επεξεργασίας νερού αλλά και του εμπορίου.
9ο χλμ.Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, Κτήριο NADI, Μετά το Cosmos τηλ¨2310 464825, fax: 2310 464725, info@intelwater.gr
info@intelwater.gr
Τηλέφωνο: 2310 464800
ΔΕ - ΠΑ 8-5
9ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Title Image

Τεχνικές Πληροφορίες

Ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη σωστή λειτουργία της πισίνας σας

Νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης πισίνας

Από υγειονομική άποψη το νερό πλήρωσης της πισίνας πρέπει να έχει τις ιδιότητες του πόσιμου νερού. Συνήθως η προέλευση του νερού είναι το δίκτυο πόλης, γεώτρηση ή πηγή.
Σε περίπτωση που το νερό έχει υψηλή συγκέντρωση σιδήρου ή/και μαγγανίου, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα με το χρώμα της πισίνας, δηλαδή το νερό μπορεί να γίνει καφετί, πράσινο ακόμα και μαύρο.
Έτσι υπάρχουν κάποια όρια για τις δύο αυτές παραμέτρους που είναι τα ακόλουθα
Σίδηρος: 0,1 ppm
Μαγγάνιο: 0,05 ppm
Συνήθως τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να κατακρατηθούν μέσω των φίλτρων άμμου. Για να επιτύχετε την απομάκρυνσή τους ακολουθήστε τις παρακάτω κινήσεις:

  • Ρυθμίστε το pH στο 7,2-7,4
  • Σοκάρετε την πισίνα με χλώριο περίπου στο 1 ppm
  • Προσθέστε κροκιδωτικό
  • Βάλτε σε πλήρη ανακυκλοφορία τη πισίνα
  • Εκτελέστε αντίστροφη πλύση των φίλτρων σε τακτική βάση

Για την επεξεργασία του νερού πισίνας, η γνώση για τις αντιδράσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ του νερού και των διαλυμένων ουσιών σε αυτό είναι πολύ σημαντική. Ένα διαυγές, καθαρό από ουσίες και μικροοργανισμούς νερό είναι η βασική προϋπόθεση για την απόλαυση της πισίνας σας.
Έτσι η γνώση των τιμών της ολικής και ανθρακικής σκληρότητας καθώς και του pH είναι πολύ σημαντική. Για τον ιδιοκτήτη της πισίνας ενδιαφέρουσα είναι μόνο η ανθρακική σκληρότητα. Από την επαφή του νερού με τον αέρα, το νερό σταδιακά χάνει το περιεχόμενο του σε διοξείδιο του άνθρακα με αποτέλεσμα την εναπόθεση αλάτων. Σε περίπτωση που το νερό σας έχει ανθρακική σκληρότητα μεγαλύτερη των 15 οG θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα αποσκλήρυνσης.
Η Intel Water διαθέτει αυτόματα φίλτρα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης καθώς και αποσκληρυντές.

Ποσότητα συμπλήρωσης

Συνήθως η εβδομαδιαία ποσότητα του φρέσκου νερού που πρέπει να συμπληρώνεται στη πισίνα λόγω εξάτμισης και αντίστροφης πλύσης των φίλτρων αντιστοιχεί στο 3-5% του όγκου της πισίνας.

Skimmer

Το skimmer είναι ένα εξάρτημα αναρρόφησης από το οποίο το επιφανειακό νερό της πισίνας το οποίο φέρει και τους περισσότερους ρύπους απομακρύνεται.
Είναι εφοδιασμένο με ένα κινούμενο επιπλέον πτερύγιο του οποίου η θέση προσαρμόζεται ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Όταν εκκινεί η αντλία ανακυκλοφορίας, η επιφανειακή τάση υπερνικάται από το πτερύγιο και επομένως το επιφανειακό νερό οδηγείται στο φίλτρο.
Γενικώς ένα skimmer είναι αρκετό για μία πισίνα με επιφάνεια 40m2, ενώ δύο skimmers χρειάζονται για επιφάνειες μέχρι 80 m2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, προτείνεται η εγκατάσταση δύο skimmers για πισίνες με πλάτος μεγαλύτερο των 4,5m, δεδομένου ότι υπάρχει κατάλληλο φίλτρο. Στην περίπτωση πισίνων ειδικής γεωμετρίας συμβουλευτείτε έναν από τους μηχανικούς της Intelwater.
O αυτόματος έλεγχος της στάθμης του νερού και η ρύθμιση της παροχής φρέσκου νερού μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση φλοτέρ και ηλεκτροβάνας.

Υπερχείλιση

Για δημόσια κολυμβητήρια και πισίνες η ανακυκλοφορία του νερού με κανάλι υπερχείλισης αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση των προδιαγραφών κατά DIN. Αλλά και στις ιδιωτικές πισίνες, ειδικά στις εσωτερικές το κανάλι υπερχείλισης γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλές,
Στη περίπτωση αυτή η στάθμη του νερού είναι στο υψηλότερο σημείο στην άκρη της υπερχείλισης. Έτσι η πισίνα γεμίζει με νερό μέχρι την στέψη. Το υπερχειλίζον νερό οδηγείται στο κανάλι από όπου μέσω ενός η περισσοτέρων σωληνώσεων οδηγείται στη δεξαμενή υπερχείλισης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι σωληνώσεις υπερχείλισης πρέπει να έχουν κλίση min 1%. Η ταχύτητα ροής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,6 m/sec.
Στη δεξαμενή υπερχείλισης, το νερό συλλέγεται, η προσθήκη του φρέσκου νερού και η στάθμη ρυθμίζεται. Μέσω της αντλίας ανακυκλοφορίας, το νερό οδηγείται στο φίλτρο, θερμαίνεται, απολυμαίνεται και οδηγείται πίσω στη πισίνα συνήθως στο πυθμένα της.
Πλεονεκτήματα πισίνων με κανάλι υπερχείλισης

  • Μέγιστη καθαριότητα της επιφάνειας της πισίνας
  • Ανυψωμένη στάθμη του νερού με σαφώς καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα
  • Δεν υπάρχουν γωνίες στις περιφέρεια της πισίνας ακάλυπτες από νερό που ενοχλούν
  • Δεν συσσωρεύεται βρωμιά στα τοιχώματα της πισίνας
  • Καλύτερες κλιματικές συνθήκες σε εσωτερικές πισίνες
Υπολογισμός όγκου δεξαμενής υπερχείλισης

Ο ελάχιστος καθαρός όγκος της δεξαμενής υπερχείλισης είναι 5% του όγκου της πισίνας