INTELWATER
Η εταιρεία INTELWATER ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και υποκατάστημα στην Αθήνα και στην Κρήτη και ασχολείται με τον τομέα των κατασκευών Η/Μ πισίνας, επεξεργασίας νερού αλλά και του εμπορίου.
9ο χλμ.Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, Κτήριο NADI, Μετά το Cosmos τηλ¨2310 464825, fax: 2310 464725, info@intelwater.gr
info@intelwater.gr
Τηλέφωνο: 2310 464800
ΔΕ - ΠΑ 8-5
9ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Title Image

Φίλτρα Ειδικών Εφαρμογών

Φίλτρα Ειδικών Εφαρμογών

Προϊόντα που αναβαθμίζουν την ποιότητα του νερού για οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικιακή χρήση

Η Intelwater διαθέτει μία πλήρη σειρά από φίλτρα και τυποποιημένα λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που απαντώνται συχνά σε αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές όσο και για την παραγωγή νερού ειδικών απαιτήσεων. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε τυποποιημένες λύσεις γα τα παρακάτω φίλτρα ειδικών εφαρμογών

 • Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα (αποχλωρίωση- Απομάκρυνση οσμών και οργανικών)
 • Φίλτρα Calsite (διόρθωση pH, αύξηση σκληρότητας)
 • Φίλτρα αποσιδήρωσης (απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου, υδρόθειου)
 • Φίλτρα αρσενικού (απομάκρυνση αρσενικού σεληνίου και άλλων βαρέων μετάλλων)
 • Στήλες απιονισμού (παραγωγή υπερκαθαρού νερού)

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

Φίλτρα αυτόματης λειτουργίας

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται για τη μείωση του χλωρίου, οσμών και οργανικών ρύπων που είναι διαλυμένα στο νερό. Κατάλληλα για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ο ενεργός άνθρακας είναι κατασκευασμένος σε αυστηρά ελεγχόμενη θερμοκρασία για να αποκτήσει μεγάλη ενεργή επιφάνεια και πορώδες για την απορρόφηση οργανικών ενώσεων μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους ενώ διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη μηχανική καταπόνηση. Τύποι φίλτρων ενεργού άνθρακα:

Φίλτρα αυτόματης λειτουργίας

Η διαδικασία της πλύσης εκτελείται αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα ενώ δύναται να εκτελούν πλύση και από εξωτερικό σήμα (διαφορικό πρεσσοστάτη κλπ) Φίλτρα χειροκίνητης λειτουργίας. Η πλύση γίνεται από το χειριστή μέσω κατάλληλης πολυβάνας 3 ή 6 θέσεων. Διακρίνονται σε υψηλής (μέχρι 8 bar) και χαμηλής πίεσης (μέχρι 2 bar)

Εφαρμογές

 • Στα χειροκίνητα μοντέλα κλείνετε πάντα την αντλία τροφοδοσίας ή τη βάνα εισόδου πριν αλλάξετε θέση στη πολυβάνα ελέγχου
 • Κατά την έναρξη λειτουργίας εκτελέστε διαδοχικές πλύσεις για το πλήρη καθαρισμό της κλίνης

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Θερμοκρασία νερού από 5οC μέχρι 45οC (προσοχή στον παγετό)
 • Παροχές από 0,2 έως 40m3/hr
 • Τάση τροφοδοσίας 220V / 50 Hz
 • Food grade πληρωτικά υλικά
 • Χαμηλή πτώση πίεσης

Χρήσιμες Συμβουλές

 • Στα χειροκίνητα μοντέλα κλείνετε πάντα την αντλία τροφοδοσίας ή τη βάνα εισόδου πριν αλλάξετε θέση στη πολυβάνα ελέγχου
 • Κατά την έναρξη λειτουργίας εκτελέστε διαδοχικές πλύσεις για το πλήρη καθαρισμό της κλίνης

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ

Η απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου επιτυγχάνεται με τη οξείδωση τους και εν συνεχεία με την φίλτρανση των οξειδωμένων ουσιών του σιδήρου από τη κλίνη. Είναι κατάλληλα για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Για την αποτελεσματικότητα τους διενεργείται μία πλήρης σειρά από χημικές αναλύσεις και ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της τελικής χρήσης επιλέγεται το κατάλληλο πληρωτικό υλικό.

Τύποι φίλτρων αποσιδήρωσης απομαγγανίωσης

Οι διαφορετικοί τύποι των φίλτρων αποσιδήρωσης απομαγγανίωσης οφείλονται στα διάφορα πληρωτικά υλικά τα οποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 • Φίλτρα Pyrolusite
 • Φίλτρα Birm
 • Φίλτρα Greensand Plus
 • Φίλτρα ΜΤΜ

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά πληρωτικά υλικά ανατρέξτε στα σχετικά τεχνικά φυλλάδια. Η διαδικασία της πλύσης ή/και αναγέννησης της στήλης εκτελείται αυτόματα από κατάλληλη βαλβίδα αυτοματισμού.

Εφαρμογές

Κατά την έναρξη λειτουργίας εκτελέστε διαδοχικές πλύσεις για το πλήρη καθαρισμό της κλίνης. Τα φίλτρα MTM, Pyrolusite kai Greensand Plus απομακρύνουν επίσης και το υδρόθειο από το νερό που προκαλεί τη δυσάρεστη οσμή χαλασμένου αυγού

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Θερμοκρασία νερού από 5οC μέχρι 45οC (προσοχή στον παγετό)
 • Παροχές από 0,2 έως 40m3/hr
 • Τάση τροφοδοσίας 220V / 50 Hz
 • Food grade πληρωτικά υλικά
 • Χαμηλή πτώση πίεσης

Χρήσιμες Συμβουλές

 • Κατά την έναρξη λειτουργίας εκτελέστε διαδοχικές πλύσεις για το πλήρη καθαρισμό της κλίνης
 • Τα φίλτρα MTM, Pyrolusite kai Greensand Plus απομακρύνουν επίσης και το υδρόθειο από το νερό που προκαλεί τη δυσάρεστη οσμή χαλασμένου αυγού

Κατάλογος Φίλτρων

 • Κατάλογος φίλτρων Pyrolusite
 • Κατάλογος φίλτρων Birm
 • Κατάλογος φίλτρων Greensand Plus
 • Κατάλογος φίλτρων ΜΤΜ

ΦΙΛΤΡΑ CALSITE ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ pH-ΑΥΞΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Χρησιμοποιούνται για τη ουδετεροποίηση του pH σε όξινα νερά και την αύξηση της σκληρότητας του νερού. Εφαρμόζονται συνήθως για τη επεξεργασία νερών από μονάδες αντίστροφης όσμωσης όπου το νερό λόγω του χαμηλού pH και της μηδενικής σχεδόν σκληρότητας είναι ισχυρά διαβρωτικά και προκαλούν προβλήματα σκουριάς στις σωληνώσεις. Το νερό διερχόμενο μέσα από τη κλίνη η οποία αποτελείται από άριστης ποιότητας ανθρακικό ασβέστιο, το διαλύει σταδιακά και αυξάνει το pH και τη σκληρότητα του. Ένα από τα πλεονεκτήματα των φίλτρων είναι η αυτοπεριοριζόμενη δράση τους, δηλαδή διορθώνουν το pH μέχρι τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι διαβρωτικό το νερό.

Τύποι φίλτρων ενεργού άνθρακα

Φίλτρα αυτόματης λειτουργίας

Η διαδικασία της πλύσης εκτελείται αυτόματα σε προκαθορισμένηώρα και ημέρα

Φίλτρα χειροκίνητης λειτουργίας

Η πλύση γίνεται από το χειριστή μέσω κατάλληλης πολυβάνας 3 θέσεων.

Εφαρμογές

Κατάλογος φίλτρων Calsite

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Θερμοκρασία νερού από 5οC μέχρι 45οC (προσοχή στον παγετό)
 • Παροχές από 0,2 έως 20m3/hr
 • Τάση τροφοδοσίας 220V / 50 Hz
 • Food grade πληρωτικά υλικά
 • Χαμηλή πτώση πίεσης
 • Χρήσιμες Συμβουλές
 • Στα χειροκίνητα μοντέλα κλείνετε πάντα την αντλία τροφοδοσίας ή τη βάνα εισόδου πριν αλλάξετε θέση στη πολυβάνα ελέγχου.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Τα φίλτρα χρησιμοποιούν ως πληρωτικό υλικό το GFH (Granular Ferric Hydroxide) το οποίο κάνει επιλεκτική απομάκρυνση αρσενικού, φωσφορικών, σελήνιου και άλλων βαρέων μετάλλων. Το νερό δεν απαιτείται να έχει προ-οξειδωθεί. Όταν η κλίνη έχει κορεστεί, απομακρύνεται από το δοχείο και αντικαθίσταται με νέα. Η απλότητα της λειτουργίας καθιστά τα φίλτρα GFH πολύ ελκυστικά τόσο για οικιακές όσο και περιορισμένης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές

Τύποι φίλτρων αρσενικού

Φίλτρα αυτόματης λειτουργίας

Η διαδικασία της πλύσης εκτελείται αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα.

Φίλτρα χειροκίνητης λειτουργίας

Η πλύση γίνεται από το χειριστή μέσω κατάλληλης πολυβάνας 3 θέσεων.

Εφαρμογές

 • Οικιακή χρήση
 • Βιομηχανίες

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Θερμοκρασία νερού από 5οC μέχρι 45οC (προσοχή στον παγετό)
 • Παροχές από 0,2 έως 40m3/hr
 • Τάση τροφοδοσίας 220V / 50 Hz
 • Food grade πληρωτικά υλικά
 • Χαμηλή πτώση πίεσης

Χρήσιμες Συμβουλές

 • Στα χειροκίνητα μοντέλα κλείνετε πάντα την αντλία τροφοδοσίας ή τη βάνα εισόδου πριν αλλάξετε θέση στη πολυβάνα ελέγχου
 • Κατάλογος Φίλτρων Αρσενικού