Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Επεξεργασια Νερου

Πολυστρωματικά Φίλτρα Άμμου

Τα φίλτρα άμμου χρησιμοποιούνται για για την απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, θολότητας και μικροβίων. Η βασική αρχή της φίλτρανσης μέσω κλίνης άμμου (και σε κάποιες περιπτώσεις συνδυασμού άμμου και ανθρακίτη) έχει υιοθετηθεί από τη φύση. Ενώ στη φύση η ταχύτητα φίλτρανσης είναι πολύ χαμηλή και η απομάκρυνση των κατακρατημένων σωματιδίων αδύνατη, τα φίλτρα άμμου προσφέρουν υψηλές ταχύτητες φίλτρανσης ενώ μπορούν να αφαιρέσουν τα κατακρατημένα σωματίδια μέσω της αντίστροφης πλύσης.
Η διαδικασία της αντίστροφης πλύσης εξασφαλίζει και το χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Τα πολυστρωματικά φίλτρα άμμου προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα σε σχέση με τα φίλτρα φυσιγγίων και τα μονοστρωματικά φίλτρα.
• Φίλτρανση υψηλής κλίνης
• Βελτίωση της ικανότητας φίλτρανσης χρησιμοποιώντας διαβαθμισμένα πληρωτικά υλικά
• Αυξημένο χρόνο ζωής
• Αυξημένη ταχύτητα φίλτρανσης
• Μειωμένη πτώση πίεσης

Τύποι πολυστρωματικών φίλτρων άμμου

Φίλτρα αυτόματης λειτουργίας

Η διαδικασία της πλύσης εκτελείται αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα ενώ δύναται να εκτελούν πλύση και από εξωτερικό σήμα (διαφορικό πρεσσοστάτη κλπ).

Φίλτρα χειροκίνητης λειτουργίας

Η πλύση γίνεται από το χειριστή μέσω κατάλληλης πολυβάνας 3 ή 6 θέσεων. Διακρίνονται σε υψηλής (μέχρι 8 bar) και χαμηλής πίεσης (μέχρι 2 bar)

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Θερμοκρασία νερού από 5οC μέχρι 45οC (προσοχή στον παγετό)
• Παροχές από 0,2 έως 40m3/hr
• Τάση τροφοδοσίας 220V / 50 Hz
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar
• Food grade πληρωτικά υλικά
• Χαμηλή πτώση πίεσης

Eφαρμογές

• Οικιακή χρήση
• Ξενοδοχεία
• Κτιριακές Εγκαταστάσεις
• Βιομηχανία
• Βιολογικοί Καθαρισμοί
• Ανακυκλοφορία δεξαμενών
• Πισίνες
• Άρδευση

Χρήσιμες Συμβουλές

• Στα χειροκίνητα μοντέλα κλείνετε πάντα την αντλία τροφοδοσίας ή τη βάνα εισόδου πριν αλλάξετε θέση στη πολυβάνα ελέγχου
• Κατά την έναρξη λειτουργίας εκτελέστε διαδοχικές πλύσεις για το πλήρη καθαρισμό της κλίνης
• Σε περίπτωση ιδιαίτερα βεβαρυμένου νερού ίσως απαιτείται η χρήση κροκιδωτικού στην είσοδο των φίλτρων.