Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Επεξεργασια Νερου

Δοσομετρικά Συστήματα - Όργανα Μέτρησης

Τα δοσομετρικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία προσθέτουν κατάλληλο χημικό πρόσθετο στο νερό ώστε να αποκτήσει μία επιθυμητή ιδιότητα. Η πιο συνήθης περίπτωση αποτελεί η χλωρίωση όπου χλώριο σε υγρή μορφή προστίθεται στο νερό για απολύμανση. Το βασικό στοιχείο ενός δοσομετρικού συστήματος είναι η δοσομετρική αντλία, η οποία καθορίζει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το «ρυθμό» της δοσομέτρησης. Μια δοσομετρική αντλία έχει τη δυνατότητα να δίνει μια παροχή πολύ μεγάλης ακρίβειας για μια γκάμα πολύ μικρών παροχών. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει έναν κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να καταθλίβει συγκεκριμένο όγκο προσθέτου στη μονάδα του χρόνου και για το λόγο αυτό οι δοσομετρικές αντλίες είναι πάντα αντλίες θετικού εκτοπίσματος. Η λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας μπορεί να καθορίζεται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

Χρονοδιακόπτη: Δοσολογείται συγκεκριμένη ποσότητα πρόσθετου για ορισμένο χρόνο. Εφαρμόζεται σε σοκ χλωριώσεις δεξαμενών ή όταν είναι σταθερές όλες οι παράμετροι λειτουργίας. Χρησιμοποιείται σε απλές εφαρμογές.

Αντλία ή διακόπτη ροής: Γίνεται δοσολόγηση όταν υπάρχει ροή. Εφαρμόζεται όταν είναι γνωστή η παροχή και η χημική σύνθεση του νερού.

Όργανο μέτρησης της συγκέντρωσης του δοσολογούμενου πρόσθετου. Το όργανο μετράει τη χημική παράμετρο που αντιστοιχεί στο υπό δοσολόγηση χημικό και δίνει εντολή στην δοσομετρική αντλία να λειτουργήσει ή όχι.

Ογκομετρητές: Ανάλογα με όγκο νερού νερού που διέρχεται από το δίκτυο η δοσομετρική αντλία προσθέτει την κατάλληλη ποσότητα χημικού.

Η Intel Water διαθέτει πλήρη γκάμα δοσομετρικών συστημάτων, οργάνων μέτρησης και ογκομετρητών νερού καλύπτοντας όλο το φάσμα εφαρμογών όπως χλωρίωση, διόρθωση pH, προστασία ατμολεβήτων και πύργων ψύξης κ.α. ενώ διαθέτει τυποποιημένα συστήματα για τις παραπάνω εφαρμογές.

Εφαρμογές

 • Χλωρίωση δεξαμενών- δικτύων νερού
 • Πύργοι Ψύξης
 • Ατμολέβητες
 • Στρατσώνα
 • Μονάδες αντίστροφης όσμωσης
 • Άρδευση
 • Διυλιστήρια νερού
 • Βιολογικοί Καθαρισμοί (απολύμανση, αερισμός, κροκίδωση)
 • Υδρόψυκτες κεντρικές μονάδες κλιματισμού
 • Πισίνες και κολυμβητήρια

Τεχν. Χαρακτ. Δοσομετρικών Αντλιών

 • Παροχές 0,5-100lt/hr
 • Πίεση κατάθλιψης 0-25 bar
 • Υλικά επιλεγμένα ανάλογα με το δοσολογούμενο χημικό
 • Λειτουργία ψηφιακή ή αναλογική
 • Επιτοίχια ή επιδαπέδια στήριξη
 • Μοντέλα με ενσωματωμένο υπολογιστή χλωρίου, pH ή Redox

Τεχν. Χαρακτ. Οργάνων Μέτρησης

 • Μετρήσεις των παρακάτω παραμέτρων: pH, Redox, Ελεύθερο χλώριο, Ολικό χλώριο, Διοξείδιο του χλωρίου, Υπεροξείδιο του χλωρίου, Όζον, Βρώμιο, Αγωγιμότητα, Θολότητα, Διαλελυμένο οξυγόνο, Θερμοκρασία
 • Ειδικά όργανα σχεδιασμένα για πύργους ψύξης και μονάδες αντίστροφης όσμωσης
 • Μοντέλα On-off και ψηφιακά αναλογικά

Τεχν. Χαρακτ. Ογκομετρητών

 • Παροχές έως 250m3/hr
 • Βιδωτά και φλαντζωτά
 • Παλμοί 1-2-4 για κάθε 1-10-1000-10000 lt
 • Κρύου και ζεστού νερού έως 90οC