Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Επεξεργασια Νερου

Φίλτρα Φυσιγγίων

Τα φίλτρα φυσιγγίων χρησιμοποιούνται για τη κατακράτηση σωματιδίων από 100 έως 1 μm. Διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο φίλτρανσης σε:

Φίλτρα βάθους  όπου τα μεγαλύτερα σωματίδα κατακρατούνται στην επιφάνεια ενώ τα μικρότερα στο εσωτερικό μέρος του φυσιγγίου. Τα φυσίγγια αυτά είναι ανταλλάξιμα.

Φίλτρο επιφανείας όπου τα σωματίδια κατακρατούνται στην επιφάνεια του φυσιγγίου, ενώ το μέγεθός κατακράτησης εξαρτάται από τη σίτα του φυσιγγίου. Αυτά τα φυσίγγια είναι πλενόμενα ή αυτοκαθαριζόμενα.

Φίλτρα τύπου cintropur όπου τα μεγαλύτερα σωματίδια καθιζάνουν λόγω φυγοκέντρησης ενώ τα μικρότερα κατακρατούνται από τα φυσίγγια τύπου πιέτας.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα φυσίγγια ενεργού άνθρακα τα οποία είναι ανταλλάξιμα και χρησιμοποιούνται για τη μείωση του χλωρίου, οσμών και οργανικών ρύπων που είναι διαλυμένα στο νερό.

Εφαρμογές

  • Οικιακές
  • Bιομηχανικές
  • Βιολογικοί Καθαρισμοί
  • Νοσοκομεία
  • Ξενοδοχεία

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Παροχές νερού από 0,3 m3/hr έως 54 m3/hr
  • Κεφαλή και σώμα κατασκευασμένα από πληθώρα υλικών ανάλογα την εφαρμογή (πλαστικά, ορειχάλκινα, ανοξείδωτα κα)
  • Φυσίγγια 5”-10”-20” -30” -40”