Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Βιολογικοί Καθαρισμοί Αστικών Λυμάτων

Ανακατασκευή Βιολογικού Ξενοδοχείου 5 αστέρων (Πριν την εγκατάσταση)

Πίνακας Αντλιών Φρεατίων
Κεντρικός Πίνακας
Δεξαμενή καθίζησης
Αντλία Χλωρίωσης
Πίνακας Η/Μ
Πίνακας Η/Μ
Αντλιοστάσιο
Πίνακας Η/Μ
Αντλιοστάσιο
Αντλιοστάσιο
Αντλία Χλωρίωσης

Ανακατασκευή Βιολογικού Ξενοδοχείου 5 αστέρων (Μετά την εγκατάσταση)

Βιολογικός με Γ' Βάθμια Επεξεργασία σε Ξενοδοχείο 5 αστέρων

Γ' Βάθμια Επεξεργασία Ξενοδοχείου (1)

Waste5 1
Waste5 2
Waste5 3
Waste5 4
Waste5 5
Waste5 6
Waste5 7

Γ' Βάθμια Επεξεργασία Ξενοδοχείου (2)