Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Κολυμβητήριο Νάουσας

Συντήρηση Κολυμβητηρίου Νάουσας

Η intelwater είναι πιστοποιημένη με ISO 2001-2008 στην κατασκευή και συντήρηση κολυμβητηρίων. Φροντίζει και ελέγχει ηλεκτρονικά την υγιεινή του νερού του κολυμβητηρίου.