Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Ανακατασκευή μηχανολογικών λίμνης των γλυπτών

Ανακατασκευή μηχανολογικών λίμνης των γλυπτών στην παραλία Θεσσαλονίκης

Στην INTEL WATER ανατέθηκαν τα μηχανολογικά και η εβδομαδιαία συντήρηση από τον κ. Σταύρο Ανδρεάδη ο οποίος ανέλαβε την χορηγία προς το Δήμο Θεσσαλονίκης να καθαρίσει και να λειτουργήσει την λίμνη των γλυπτών στην παραλία της Θεσσαλονίκης