Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Επεξεργασια Νερου

Εφαρμογές

Τα συστήματα επεξεργασίας νερού της Intel Water χαρακτηρίζονται από:
• Σχεδιασμός ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη • Επιλογή κατάλληλων και αξιόπιστων μηχανημάτων • Ευκολία στη λειτουργία και συντήρηση • Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής • Παράδοση σχεδίων εγκατάστασης και εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης • Υποστήριξη after sales

Οικιακές

 • Φίλτρα φυσιγγίων
 • Οικιακές αντίστροφες οσμώσεις
 • Αποσκληρυντές
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
 • Φίλτρα αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης
 • Φίλτρα αρσενικού
 • Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, συσκευές UV
 • Compact βιολογικοί καθαρισμοί

Εστιατόρια – Ζαχαροπλαστεία

 • Φίλτρα φυσιγγίων
 • Αποσκληρυντές
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
 • Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία
 • Αντίστροφες οσμώσεις

Δήμοι - Κοινότητες

 • Χλωρίωση χωρίς απαίτηση ρεύματος
 • Αντίστροφες οσμώσεις
 • Αυτόματη χλωρίωση δεξαμενών
 • Μονάδες αντίστροφης όσμωσης
 • Ανοξείδωτα φίλτρα πολυφυσιγγίων
 • Δοσομετρικά συστήματα
 • Όργανα μέτρησης παραμέτρων νερού
 • Χημικά πρόσθετα

Ξενοδοχείακες Μοναδες

 • Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αιωρημάτων
 • Ανοξείδωτα φίλτρα πολυφυσιγγίων
 • Αποσκληρυντές
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
 • Φίλτρα αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης
 • Φίλτρα αρσενικού
 • Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Δοσομετρικά συστήματα – Όργανα μέτρησης
 • Αυτόματη χλωρίωση δεξαμενών με ανακυκλοφορία
 • Χημικά πρόσθετα

Νοσοκομεία

 • Εξουδετέρωση εργαστηριακών αποβλήτων
 • Μονάδες αντίστροφης όσμωσης
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού για Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
 • Αποσκληρυντές
 • Χημικά πρόσθετα

Πλυντήρια Αυτοκινήτων

 • Φίλτρα σωματιδίων
 • Αποσκληρυντές
 • Μονάδες αντίστροφης όσμωσης
 • Ανακύκλωση νερού σε πλυντήρια αυτοκινήτων

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

 • Αποσκληρυντές
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
 • Αντίστροφη όσμωση
 • Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία
 • Στήλη Απιονισμου
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Δοσομετρικά συστήματα – Όργανα μέτρησης
 • Αυτόματη χλωρίωση δεξαμενών με ανακυκλοφορία
 • Χημικά πρόσθετα

Πλυντήρια Ταπήτων

 • Φίλτρα
 • Αποσκληρυντές
 • Ανακύκλωση νερού σε πλυντήρια ταπήτων

Πύργοι Ψύξης

Οι πύργοι ψύξης απαιτούνται σε βιομηχανικές, εμπορικές εφαρμογές καθώς και σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Το νερό ψύξης που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιοχές απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία η οποία να προστατεύει τα συστήματα από επικαθήσεις, διάβρωση και βιολογική ανάπτυξη, αυξάνοντας έτσι την διάρκεια ζωής τους. Ο έλεγχος των κύκλων ψύξης μέσω αυτόματη μείωσης των αλάτων μειώνει την κατανάλωση νερού στο ελάχιστο.

Ατμολέβητες

Το νερό είναι η κυριότερη πηγή για μονάδες παραγωγής ατμού Οι απαιτήσεις για το νερό τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας είναι εξαιρετικά υψηλές και εξαρτώνται από το τύπο και τη φάση λειτουργίας. Προσμείξεις που περιέχονται στο νερό θέτουν σε κίνδυνο τα περίπλοκα και ακριβά αυτά συστήματα και μπορούν να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Ως εκ τούτου, οι ατμολέβητες και τα αντίστοιχα συστήματα σωληνώσεων πρέπει να προστατεύονται από τις επικαθίσεις και τη διάβρωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του πλήρους συστήματος, η Intel Water προσφέρει περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών για τη φίλτρανση, αποσκλήρυνση, αφαλάτωση, και την προετοιμασία του νερού για ατμολέβητες.


Προϊόντα

Αποσκληρυντές Νερού

Αποσκληρυντές Νερού

Οι αποσκληρυντές νερού είναι συσκευές πλήρως αυτοματοποιημένες οι οποίες έχουν την δυνατότητα μέσω ιοντοανταλλαγής να αντικαθιστούν τα ιόντα μαγνησίου και ασβεστίου που προκαλούν την σκληρότητα του νερού με αυτά του νατρίου.

Τύποι αποσκληρυντών

Οι αποσκληρυντές διατίθενται σε 3 τύπους ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιείται η αναγέννηση της ρητίνης.
Μονός χρονικός
O αποσκληρυντής τίθεται σε λειτουργία παραγωγής μαλακού νερού και σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα εκτελεί τη διαδικασία της αναγέννησης.
Μονός ογκομετρικός
O αποσκληρυντής τίθεται σε λειτουργία παραγωγής μαλακού νερού και όταν περάσει η προδιαγεγραμμένη ποσότητα νερού που μπορεί να αποσκληρύνει το σύστημα εκτελεί τη διαδικασία της αναγέννησης.
Δίδυμος ογκομετρικός
Τίθεται σε λειτουργία παραγωγής μαλακού νερού ο πρώτος από τους δύο δίδυμους αποσκληρυντές και όταν περάσουν τα προδιαγεγραμμένα κυβικά μέτρα νερού τίθεται ο πρώτος σε φάση αναγέννησης και ο δεύτερος σε λειτουργία παραγωγής μαλακού νερού. Κατά αυτόν τον τρόπο το σύστημα παρέχει συνεχώς μαλακό νερό και δεν υπάρχει ανάγκη για αποθήκευση. Επίσης δύναται να δουλέψει εν παραλλήλω με μία απλή αλλαγή στις παραμέτρους του αυτοματισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο διπλασιάζει τη παροχή λειτουργίας του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολυστρωματικά Φίλτρα Άμμου

Πολυστρωματικά Φίλτρα Άμμου

Τα φίλτρα άμμου χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, θολότητας και μικροβίων. Η βασική αρχή της φίλτρανσης μέσω κλίνης άμμου (και σε κάποιες περιπτώσεις συνδυασμού άμμου και ανθρακίτη) έχει υιοθετηθεί από τη φύση. Ενώ στη φύση η ταχύτητα φίλτρανσης είναι πολύ χαμηλή και η απομάκρυνση των κατακρατημένων σωματιδίων αδύνατη, τα φίλτρα άμμου προσφέρουν υψηλές ταχύτητες φίλτρανσης ενώ μπορούν να αφαιρέσουν τα κατακρατημένα σωματίδια μέσω της αντίστροφης πλύσης. Η διαδικασία της αντίστροφης πλύσης εξασφαλίζει και το χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Τα πολυστρωματικά φίλτρα άμμου προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα σε σχέση με τα φίλτρα φυσιγγίων και τα μονοστρωματικά φίλτρα.
• Φίλτρανση υψηλής κλίνης
• Βελτίωση της ικανότητας φίλτρανσης χρησιμοποιώντας διαβαθμισμένα πληρωτικά υλικά
• Αυξημένο χρόνο ζωής
• Αυξημένη ταχύτητα φίλτρανσης
• Μειωμένη πτώση πίεσης
(Υπάρχει και μία ενδιάμεση θέση για την περίοδο του χειμώνα – Winter, όπου κανένα από τα χωρίσματά της δεν συγκρατεί νερό για την αποφυγή σχηματισμού πάγου που θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φίλτρα Ειδικών Εφαρμογών

Φίλτρα Ειδικών Εφαρμογών

Η Intel Water διαθέτει μία πλήρη σειρά από φίλτρα και τυποποιημένα λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που απαντώνται συχνά σε αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές όσο και για την παραγωγή νερού ειδικών απαιτήσεων.
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε τυποποιημένες λύσεις γα τα παρακάτω φίλτρα ειδικών εφαρμογών
• Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα (αποχλωρίωση- Απομάκρυνση οσμών και οργανικών)
• Φίλτρα Calsite (διόρθωση pH, αύξηση σκληρότητας)
• Φίλτρα αποσιδήρωσης (απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου, υδρόθειου)
• Φίλτρα αρσενικού (απομάκρυνση αρσενικού σεληνίου και άλλων βαρεών μετάλλων)
• Στήλες απιονισμού (παραγωγή υπερκαθαρού νερού)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντίστροφη Όσμωση

Αντίστροφη Όσμωση

Οι μονάδες αντίστροφης όσμωσης χρησιμοποιούνται για τη απομάκρυνση των διαλελυμένων στερεών από το νερό σε συγκεντρώσεις μέχρι 45.000 ppm σε ποσοστό που φτάνει το 99.8%. Το επιπλέον πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να αφαιρέσουν παράσιτα, βακτήρια, άλγη, ιούς κλπ καθιστώντας το νερό πλέον ασφαλές για την εκάστοτε εφαρμογή. Έτσι μπορούν να εφαρμοστούν στην παραγωγή νερού υψηλών προδιαγραφών έχοντας ως τροφοδοσία νερό που προέρχεται από δίκτυο πόλεως, γεωτρήσεις και θάλασσα.

Εφαρμογές

• Οικιακές
• Δήμοι-Κοινότητες
• Πλυντήρια αυτοκινήτων
• Bιομηχανίες τροφίμων και ποτών
• Βιολογικοί Καθαρισμοί
• Βιομηχανίες ηλεκτρονικών – φαρμακευτικών – καλλυντικών κλπ προϊόντων
• Ατμολέβητες
• Πύργοι Ψύξης
• Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
• Σκάφη αναψυχής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συστήματα UV

Συστήματα UV

Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία επιτυγχάνεται εκθέτοντας το νερό σε υπεριώδες φως που εκπέμπεται από ειδικούς λαμπτήρες ατμού υδραργύρου. Η ακτινοβολία αυτή είναι ικανή να καταστρέψει όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Η απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για την καταστροφή των συνηθισμένων παθογόνων μικροοργανισμών (σαλμονέλα, σταφυλόκοκκος, ψευδομονάδα κλπ) είναι 6000 – 10000 μw.sec/cm² ενώ τα προσφερόμενα συστήματα εκπέμπουν ακτινοβολία με ένταση μεγαλύτερη των 30000 μw.sec/cm², γεγονός που εξασφαλίζει μέγιστα επίπεδα απολύμανσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φίλτρα Φυσιγγίων

Φίλτρα Φυσιγγίων

Τα φίλτρα φυσιγγίων χρησιμοποιούνται για τη κατακράτηση σωματιδίων από 100 έως 1 μm. Διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο φίλτρανσης σε:
Φίλτρα βάθους όπου τα μεγαλύτερα σωματίδα κατακρατούνται στην επιφάνεια ενώ τα μικρότερα στο εσωτερικό μέρος του φυσιγγίου. Τα φυσίγγια αυτά είναι ανταλλάξιμα.
Φίλτρο επιφανείας όπου τα σωματίδια κατακρατούνται στην επιφάνεια του φυσιγγίου, ενώ το μέγεθός κατακράτησης εξαρτάται από τη σίτα του φυσιγγίου. Αυτά τα φυσίγγια είναι πλενόμενα ή αυτοκαθαριζόμενα.
Φίλτρα τύπου cintropur όπου τα μεγαλύτερα σωματίδια καθιζάνουν λόγω φυγοκέντρησης ενώ τα μικρότερα κατακρατούνται από τα φυσίγγια τύπου πιέτας

Εφαρμογές

• Οικιακές
• Bιομηχανικές
• Βιολογικοί Καθαρισμοί
• Νοσοκομεία
• Ξενοδοχεία

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Παροχές νερού από 0,3 m3/hr έως 54 m3/hr.
• Κεφαλή και σώμα κατασκευασμένα από πληθώρα υλικών ανάλογα την εφαρμογή (πλαστικά, ορειχάλκινα, ανοξείδωτα κα).
• Φυσίγγια 5”-10”-20” -30” -40”

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοσομετρικά Συστήματα - Όργανα Μέτρησης

Δοσομετρικά Συστήματα - Όργανα Μέτρησης

Τα δοσομετρικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία προσθέτουν κατάλληλο χημικό πρόσθετο στο νερό ώστε να αποκτήσει μία επιθυμητή ιδιότητα. Η πιο συνήθης περίπτωση αποτελεί η χλωρίωση όπου χλώριο σε υγρή μορφή προστίθεται στο νερό για απολύμανση. Το βασικό στοιχείο ενός δοσομετρικού συστήματος είναι η δοσομετρική αντλία, η οποία καθορίζει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το «ρυθμό» της δοσομέτρησης. Μια δοσομετρική αντλία έχει τη δυνατότητα να δίνει μια παροχή πολύ μεγάλης ακρίβειας για μια γκάμα πολύ μικρών παροχών. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει έναν κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να καταθλίβει συγκεκριμένο όγκο προσθέτου στη μονάδα του χρόνου και για το λόγο αυτό οι δοσομετρικές αντλίες είναι πάντα αντλίες θετικού εκτοπίσματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά