Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Βιολογικοί Καθαρισμοί

Εφαρμογές

Η Intel Water αναλαμβάνει το σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Compact βιολογικών καθαρισμών, Βιολογικών Καθαρισμών αστικών λυμάτων, τη Χημική Εξουδετέρωση Εργαστηριακών Λυμάτων Νοσοκομείων και την Ανακύκλωση νερού σε πλυντήρια αυτοκινήτων και ταπήτων

Compact Βιολογικοί Καθαρισμοί

Compact Βιολογικοί Καθαρισμοί

O compact βιολογικός καθαρισμός είναι ένας συμπαγής προ-κατασκευασμένος βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων. Είναι πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας επεξεργασίας τύπου ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.
Εγκαθίσταται σε κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης καθώς και σε κατοικίες με υφιστάμενο βόθρο είτε στεγανό είτε απορροφητικό. Αποτελεί οικονομική λύση στις περιπτώσεις με εξαιρετικά υψηλού κόστους λειτουργίας λόγω συχνών εκκενώσεων ή είναι ανεπαρκής η λειτουργία του απορροφητικού βόθρου. Αντικαθιστά πλήρως με επιτυχία το παλαιό σύστημα στεγανού ή απορροφητικού βόθρου σε νεόκτιστες κατοικίες.
Το όλο σύστημα είναι απλό, εγκαθίσταται γρήγορα και τίθεται σε λειτουργία αμέσως.
Τα επεξεργασμένα λύματα καλύπτουν τις προδιαγραφές των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/271/CEE, 91/676/CEE καθώς και της επικρατούσας Ελληνικής Νομοθεσίας για την απόρριψη τους στο περιβάλλον. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για υπεδάφια άρδευση ή με μία πρόσθετη επεξεργασία για εναέρια άρδευση (μπεκ).
Διατίθεται σε διάφορα μοντέλα από 5 έως 200 ισοδύναμα άτομα.

Εφαρμογές

• Μικρής δυναμικότητας ξενώνες-καταλύματα
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Κύριες ή εξοχικές κατοικίες
• Συγκροτήματα εξοχικών ή κύριων κατοικιών
• Μικρής κλίμακας βιοτεχνίες ή βιομηχανίες
• Φυλάκια στρατοπέδευσης κλπ.

Φωτογραφίες Έργων

Βιολογικοί Καθαρισμοί αστικών λυμάτων

Βιολογικοί Καθαρισμοί αστικών λυμάτων

Εφαρμόζοντας την δοκιμασμένη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού η οποία είναι ιδανική για οικισμούς ή ξενοδοχειακές μονάδες όπου υπάρχει μεγάλη διακύμανση στην παροχή των λυμάτων, η Intel Water προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ξεκινούν από τον σχεδιασμό ως την εγκατάσταση και τη συντήρηση μονάδων βιολογικού καθαρισμού για οικισμούς ή ξενοδοχειακές μονάδες.
Τα κριτήρια σχεδιασμού των βιολογικών καθαρισμών είναι τα ακόλουθα:
• Κατάλληλη διστασιολόγηση κτιριακών και H/Μ εγκαταστάσεων ώστε η μονάδα βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας να παράγει τελικό λύμα κατάλληλο για τελική χρήση (υπεδάφια-εναέρια άρδευση, διοχέτευση σε αποδέκτη)
• Σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στους περιορισμούς χώρου της εγκατάστασης
• Αποφυγή θορύβου
• Δυνατότητα για αρχιτεκτονική απόκρυψη της μονάδας
• Στο μηχανοστάσιο προβλέπεται χώρος για πιεστικό συγκρότημα άρδευσης
• Η εύκολη πρόσβαση για έλεγχο λειτουργίας της μονάδας και συντήρηση του εξοπλισμού
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Ελάχιστο λειτουργικό κόστος

Εφαρμογές

• Ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Συγκροτήματα εξοχικών ή κύριων κατοικιών
• Ξενοδοχειακές μονάδες

Φωτογραφίες Έργων

Ανακύκλωση νερού σε πλυντήρια

Ανακύκλωση νερού σε πλυντήρια

Πλυντήρια αυτοκινήτων, ρούχων και ταπήτων

Τα πλυντήρια αυτοκινήτων και ταπήτων είναι πολύ υδροβόρα και δεδομένου του αυξημένου κόστους νερού με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες πλυντηρίων προχωρούν στην εγκατάσταση συστημάτων για την ανακύκλωση του νερού. Η ανακύκλωση νερού στα πλυντήρια αποτελεί μία επεβεβλημένη επένδυση για κάθε επιχειρηματία καθώς η απόσβεση της γίνεται σε πολύ μικρό χρόνο. Επίσης επιτρέπει την αδιάκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης ακόμα και σε περιπτώσεις διακοπής νερού.
Η Intel Water αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε το ανακυκλωμένο νερό να είναι απαλλαγμένο από όλους τους ρυπαντές (λάδια, γράσσα, διαλύτες, υδρογονάνθρακες, απορρυπαντικά, χρώμα, τρίχες και άμμο) που περιέχονται στα απόβλητα των πλυντηρίων.
Υπάρχουν μοντέλα ημιαυτόματα και πλήρως αυτοματοποιημένα τόσο για υπεδάφια όσο και για υπέργεια εγκατάσταση.
Διαθετοντας μονάδες αντίστροφης όσμωσης, αποσκληρυντές και φίλτρα η Intel Water μπορεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση νερού σε πλυντήρια αυτοκινήτων και ταπήτων.

Φωτογραφίες Έργων

Εξουδετέρωση Εργαστηριάκων Λυμάτων

Εξουδετέρωση Εργαστηριάκων Λυμάτων

Χημική Εξουδετέρωση Εργαστηριακών Λυμάτων Νοσοκομείων

Τα λύματα τα οποία προέρχονται από τα εργαστήρια των νοσοκομείων υποχρεούνται να έχουν ουδέτερο pH πριν οδηγηθούν προς επεξεργασία. Η Intel Water έχει αναπτύξει ένα σύστημα εξουδετέρωσης εργαστηριακών λυμάτων πλήρως αυτοματοποιημένο αλλά κυρίως λειτουργικό και απολύτως ασφαλές για το προσωπικό. Δηλαδή δεν απαιτεί σε καμία φάση συντήρησης ή επισκευής την επαφή του προσωπικού με τα λύματα.

Φωτογραφίες Έργων